We zijn vandaag:

Gesloten

Gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot het Corona-virus heeft het bestuur na rijp beraad besloten om de algemene ledenvergadering uit te stellen. 

De nieuwe datum zullen we bijtijds bekend maken. Gedacht wordt aan de vroege zomer dan wel het najaar van 2020.

Wij raden u aan deze website regelmatig te raadplegen i.v.m. de ontwikkelingen.

 

het bestuur